Fraktkostnader:

Standardpriser*:
Inom Sverige: 39 SEK
EU fraktkostnad per order 299 SEK
Övriga 399 SEK
*kan vara subventionerade  i kassan vid tillfällen.

Nyhetsbrev:
Kunden blir automatiskt adderad till företagets nyhetsbrev. Det utkommer några få ggr. per år med nyheter, erbjudanden m.m. Inga kunduppgifter säljs eller vidarebefodras. Avprenumerering sker via länk i mejlet. 


Vi lyder under konsumentköplagen:
Följande text är tagen från konsumentverkets hemsida.


När du som konsument handlar i en affär har du ingen laglig rätt att ångra köpet. Om du däremot köper något på postorder, via telefon, TV, Internet eller vid hemförsäljning har du 14 dagars ångerrätt inom Sverige.

Genom distansavtalslagen, som började gälla år 2000, har du fått ett förstärkt konsumentskydd vid så kallade distansavtal och hemförsäljningsavtal. Lagen innehåller bland annat krav på att näringsidkaren ska ge information och nya regler om konsumentens ångerrätt.

Distansavtal
Om du köper en vara på postorder eller via telefon, TV-shop eller Internet, har du enligt distansavtalslagen en ångerrätt som ger dig möjlighet att inom 14 dagar ångra köpet. Efter det att du har skickat tillbaka varan ska näringsidkaren snarast, och senast inom 30 dagar, betala tillbaka det du har betalat.

Ångerfristen börjar löpa den dag du tagit emot varan, och när det gäller en tjänst den dag då avtalet om tjänsten träffades.

Ångerfristen börjar dock inte löpa förrän du fått den information som säljaren enligt lagen är skyldig att ge dig. Du har bland annat rätt att få information om din ångerrätt.

Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Näringsidkaren ska alltid betala returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror.

Om näringsidkaren inte hämtar varan eller materialet eller fullgör hela sin betalningsskyldighet inom tre månader från den dag då ångerfristen började löpa, får du behålla varan eller materialet utan att betala något.

Leveransskyldighet
Näringsidkaren ska lämna varan eller, om det är en tjänst, avsluta uppdraget inom 30 dagar från den dag du gjorde din beställning. Det är emellertid möjligt att avtala om en annan skälig tidsgräns för leveransen.

Om näringsidkaren inte levererar i tid och detta inte beror på dig, så har du rätt att häva avtalet. Om den vara du har köpt är felaktig eller om tjänsten inte utförts fackmässigt har du rätt att reklamera med stöd av konsumentköplagen respektive konsumenttjänstlagen.

Om du häver avtalet är näringsidkaren skyldig att lämna tillbaka vad du har betalat. Detta ska ske snarast, dock senast inom 30 dagar från den dag då näringsidkaren tog emot ditt meddelande om hävning.

Personlig information

Enligt (PUL) personuppgiftslagen måste vi be dig samtycka till att vi behandlar uppgifter om dig.
Alla personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi får del av när du anmäler dig för köp eller besöker vår hemsida kommer att behandlas av Helsinge Design AB i egenskap av personuppgiftsansvarig. Informationen kommer att användas i syfte att vi vid köp skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig och för att kunna informera dig om nyheter, erbjudanden och happenings.

Vi kommer aldrig att låta någon annan använda dina personuppgifter i marknadsföringssyfte. Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller raderas.